BAYKAN SEZER SOSYOLOJİSİNİN BAŞLICA İLGİLERİ, KAYNAKLARI VE KAPSAMI ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2022-24
Number of pages: 9-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Baykan Sezer’in çalışmalarında yararlandığı çeşitli sosyal bilim disiplinleriyle ilişkisini değerlendirmeye çalışılacaktır. Baykan Sezer toplum olayların çözümlenmesinde temel etkenin önemli olduğunu vurgulamaktadır.  Baykan Sezer’in genel kuramı dünya-tarihsel gelişmelerle ilişkilidir. Dünya tarihinin farklı uygarlıklar arasındaki ilişkilerle biçimlendiği görüşü Baykan Sezer’in kuramının merkezinde yer alır. Dünya tarihinin farklı uygarlıklar arasındaki ilişkilerle biçimlendiği görüşü Baykan Sezer’in kuramının merkezinde yer alır. Baykan Sezer, sosyolojide ve sosyal bilimlerde tarihsel boyutun önemine dikkat çeken ilk sosyolog değildir. Sosyolojinin kurucuları arasında yer alan Marx ve Weber gibi sosyologlar da yoğun tarihsel çözümlemeler yapmışlardır. Sosyoloji-tarih ilişkisinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Baykan Sezer, Doğu-Batı sorunu temelinde Batı-merkezci ve evrenselci tarih anlayışına daima eleştirel bir biçimde yaklaşmıştır. Baykan Sezer sosyolojinin tarihle olduğu kadar coğrafyayla ilişkisini de önemsemiştir. 

Keywords

Abstract

In this study, it will be tried to evaluate Baykan Sezer's relationship with various social science disciplines that he used in his studies. Baykan Sezer emphasizes that society is the main factor in the resolution of events. Baykan Sezer's general theory is related to world-historical developments. The view that world history is shaped by the relations between different civilizations is at the center of Baykan Sezer's theory. The view that world history is shaped by the relations between different civilizations is at the center of Baykan Sezer's theory. Baykan Sezer is not the first sociologist to draw attention to the importance of the historical dimension in sociology and social sciences. Sociologists such as Marx and Weber, who are among the founders of sociology, also made intense historical analyzes. Emphasizing that the relationship between sociology and history is inevitable, Baykan Sezer has always approached the West-centric and universalist understanding of history critically on the basis of the East-West problem. Baykan Sezer cared about the relationship of sociology with geography as well as history.

 

Keywords