KEMAL TAHİR VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU TARTIŞMALARI

Author:

Year-Number: 2011-1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Yazının konusunu Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş üzerine H. A. Gibbons, P. Wittek ve F. Köprülü’nün tezleri sıralandıktan ve bunların eleştirileri yapıldıktan sonra Kemal Tahir’in konu hakkındaki görüşleri oluşturmaktadır. Çalışmada Kemal Tahir’in Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş sürecinde Osmanlılık siyasetinin şekillenmesini yorumlaması ve bu siyasetin ana özellikleri ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

The objective of the study is made up of thoughts of Kemal Tahir on the foundation of Ottoman Empire after H.A. Gibbons, P.Wittek and F. Köprülü’s dissertions are listed and criticized. In this study it is also dealt with Kemal Tahir’s interpretation of the embodiment of policy of “Osmanlılık” and main properties of this policy.

Keywords