BATI UYGARLIĞININ KRİZİ VE RUS “RUHU”

Author:

Year-Number: 2011-1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Rus “ruhu”, bir yandan Rusları Avrupa’dan ayıran ve kendine özgü kılan özellikleri, bir yandan da Rusların öncülüğünde insanlığı birleştirme idealini ifade eder. İnsanlığı birleştirmek ise doğrudan Avrupa’nın birliğini sağlama idealiyle ilişkilidir. Gerek Rus düşüncesindeki Batı sorunu ve yerlilik-evrensellik gerilimi, gerekse Batı düşüncesindeki Rus sorunu, aslında Batı uygarlığının muhtemel geleceğine ilişkin daha büyük bir tartışmanın parçasıdır. Ruslar Batı için hem bir sorundur, hem de sorunun muhtemel bir çözümü. Bunun tersi Ruslar için de geçerlidir. Nasıl ki Cermenler hem Roma’yı yıkıp hem de ona yaptıkları “barbar aşısı” ile Roma İmparatorluğu’nu yeniden diriltecek çekirdeği yaratmışlarsa, Ruslar da kimi zaman Avrupa’nın “kapıda bekleyen barbarı” kimi zaman da kurtarıcısı olarak görülmüştür.

Keywords

Abstract

The term “Russian spirit” denotes both the unique characteristics of Russians that make them different from Europeans and the idea of uniting the humanity under the leadership of the Russians, the latter we might also call the idea of uniting Europe. Not only the Western question and the tension between universality and rootedness in Russian thought but also the Russian question in the Western thought is in fact part of the broader discussion on the possible future of the Western civilization. For West, Russia is both a problem and a possible solution to the problem. The same applies to Russia. Just as the fact that the Germans who destroyed the Rome also planted the seeds of regenerating it with a barbarian vaccination, Russians have been considered by Europeans “the barbarian at the gate” as well a savior.

Keywords