ALİ BEY HÜSEYİNZADE’NİN FİKİR DÜNYASI

Author:

Year-Number: 2011-1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Azerbaycan göçmen edebiyatının Ali Bey Hüseyinzade, Ahmet Ağaoğlu,Mehmet Emin Resulzade, Ahmet Caferoğlu, Mirza Bala Mehmetzade, Abdülvahap Yurtsever, Ali Merdan Topçubaşev, Ceyhun Hacıbeyli, Mehmet Ali Resuloğlu, Abbaskulu Kazımzade, Hüseyin Baykara, Süleyman Tekiner, Kerim _der, Hilal Münşi, Mustafa Hakkı Türkekul ve diğer temsilcileri bir şekilde milli kültürel mirasın tetkiki ve tebliği ile meşgul olmuşlardır. Ali Bey Hüseyinzade, Türkiye’de yüksek öğrenim gördüğü dönemde gittikçe daha çok siyasete bağlanmış ve çok geçmeden İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin faal üyelerinden biri haline gelmiştir. Görüşleriyle Türkçülük görüşlerini etkilemiştir.

Keywords

Abstract

Ali Bey Hüseyinzade, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Resulzade, Ahmet Caferoğlu, Mirza Bala Mehmetzade, Abdülvahap Yurtsever, Ali Merdan Topçubaşev, Ceyhun Hacıbeyli, Mehmet Ali Resuloğlu, Abbaskulu Kazımzade, Hüseyin Baykara, Süleyman Tekiner, Kerim _der, Hilal Münşi, Mustafa Hakkı Türkekul and the other representatives of Azerbaijani migrant literature dealt with the observation and the declaration of the national cultural heritage. Ali Bey Hüseyinzade was gradually occupied with politics when he was attending higher education in Turkey and before long he became one of the active members of Committee of Union and Progress. He affected the views of Turkism with his views

Keywords