KÜLTÜROLOJİ KAVRAMLARI ÜZERİNE TERMİNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2011-1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Fikrimizce, eş anlamlı, eş mahiyetli bir uluslararası terminoloji oluşturmak mümkünse, biz de buna hazırlıklı olmalı ve bunu oybirliği ile kabul ve tatbik etmeliyiz. Hiç olmazsa Türkiye ile ortak terminolojik standartlar oluşturmak taraftarıysak, o zaman Rusların kullandıkları “kultura” kelimesini değil, “kültür” kelimesini kullanmalıyız. Bu sorunlar yetmezmiş gibi, yeni terimlerin çokluğundan (karışıklığından) şikayet ettiğimiz halde, bazı uzmanlarımız bir bilim sahası/dalı olarak “medeniyetşinaslık” ile “kültürologya”yı farklılaştırma teşebbüsünde bulunuyorlar.

Keywords

Abstract

From our point of view, if it is possible to form a synonymous international terminology that has equal qualities, we should be prepared for this, we should accept and apply this unanimously. If we’re at least forming mutual standards with Turkey, then instead of using the word “kultura” that Russians use, we should use the word “kültür”. To make matters worse, some of our experts have been attempting to differentiate “medeniyetşinaslık” and “culturologia” as a scientific area/branch although we complain about the mess of the new terms.

Keywords