MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ KARİKATÜRLERİNDE TOPLUMSAL BİLİNÇ ARACI OLARAK MUSTAFA KEMAL

Author:

Year-Number: 2011-1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Mizahın toplumsal yaşamda başkaldırıcı ve sarsıcı bir etkisi vardır. Milli Mücadele döneminde toplumsal şartların olumsuzluğuna boyun eğmeyen aksine meydan okuyan karikatür yayınların varlığı söz konusudur. Dönemin karikatür yayınları, Milli Mücadele sürecinin galibiyet ile sonuçlanacağına dair inancın toplumsal bilince aşılanması bakımından önemli bir role sahiptir. Karikatürlerde düşman unsur, komik duruma düşürülerek aciz bir portre olarak sunulmakta, düzensizlik içindeki mevcut toplumsal sahnenin akışı ironi ile bozulmaya çalışılmakta ve böylelikle mizah düşmana karşı bir savunma aracı olarak kullanılmaktadır. Toplumsal dayanışma ve bütünleşmede ‘’lider’’ karakterin varlığı en önemli faktörlerden biridir. Milli Mücadeleyi destekleyen mizah dergileri sık sık Mustafa Kemal çizimlerine yer vermiştir. Aynı tarihi geçmişe ve ortak kültüre sahip fakat birbirini tanımayan insanlar, mizah dergilerinin toplumsal belleğe kazandırdığı ‘’ortak bilinç ve inanç’’ aracılığı ile Mustafa Kemal’e olan inançlarını hiçbir zaman yitirmeden cephe gerisinde desteklerini sürdürmüşlerdir.

Keywords

Abstract

Humour has a rebellious and joggling effect on society living. In the time of National Struggle, there used to be caricature publishings not obeying but challenging the negative social conditions. The caricature publishings of that era had an important role on indoctrinating the belief of possbile future victory of the National Struggle into social consciousness. In such caricatures, the enemy were ridiculed and presented as an humble portrait, the existing chaotic flow of the social scene were tried to be interrupted by irony and humour was used as a defense mechanism against the enemy. In social cooperation and integration, the existence of the ‘leader’ character is one of the most important factors. The comic papers supporting National Struggle frequently featured Mustafa Kemal drawings. People not knowing each other but having the same history and shared culture, preserved their support from behind the front-lines, never loosing faith in Mustafa Kemal, via the ‘shared consciousness and belief’’ brought into social memory by the comic papers.

Keywords