BİR BELGESEL, BİR İNSAN: “KOR VE ATEŞ YILLARI” VE TÜLAY GERMAN

Author:

Year-Number: 2011-1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Bu çalışmada Tülay German’ı konu edinen Kor ve Ateş Yılları isimli belgesel filmden yola çıkarak Tülay German ve onun müziği üzerinde duracağız. Müzikteki yerlileşme arayışlarındaki yerini ifade etmeye çalışacağız. Tülay German 60’lı yılların başında müzik hayatına başlar ve daha sonra eşi olacak Erdem Buri’yle tanıştıktan sonra yaşamı değişir. Bu ikilinin dönemin entelektüel hayatın içindeki etkinliği Türkiye’de popüler müzikte önemli bir yol açar. Anadolu Pop’un öncüsü olarak sayabileceğimiz çalışmalara imza atan Tülay German uzun süre Paris’te yaşar. Politik ve kültür hayatının önemli bir ismi olarak müzik dünyasındaki etkisi hala sürmektedir. Uzun yıllardır kimseye mülakat vermeyen, görünmeyen Tülay German sadece ses kaydının yer aldığı, kendisini konu edinen Kor ve Ateş Yılları belgeselinde ele alınıyor. Belgesel filmdeki Tülay German’ı, filmdeki 68 hareketi üzerine yapılan dönem analizini eleştirerek Tülay German’ın müzik yolculuğunun ana hatlarını çizmeye çalışmaktayız.

Keywords

Abstract

In this study we will examine Tülay German and her music based on the documentary called “Years of Ember and Fire” that is focused on her life. We will try to describe her position in localization of music. Tülay German begins her music career in early 60’s and after that when she meet her husband Erdem Buri her life begins to change. This duo’s efficiency in the intelectual life beat a very important path in Turkish popular music. Tülay German lives in Paris for a long period who sign the pioneer works of Anatolian Pop. Her influence in music area is still ongoing as an important name of political and cultural life in Turkey. Tülay German didn’t interwiev with anyone or looks around for a long period, she is under debate in “Years of Ember and Fire” documentary which her voice we can hear only. In this study we criticize the analyze of 68 movement in the documentary that Tülay German is also the part of this movement and we Show the main lines of Tülay German’s music journey.

Keywords