KUDÜS KAMAME/KIYAMET KİLİSESİ (ST. SEPULCHRE): MEZHEPLERİN BİRARADALIĞI-MEKANIN PARÇALANMASI

Author:

Year-Number: 2012-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Hıristiyan mezheplerinin dinsel temsiliyetinin, Kudüs Kamame kilisesi içinde mekânsal temsiliyete dönüşmesine ait bulgular; plan ve mekan kullanım biçimleri üzerinden incelenmektedir. Osmanlı yönetiminin kilisedeki ibadet mekanlarının kullanımına yönelik düzen getirme ve bütünsel hakimiyet kurma çabalarına karşılık, kilisede ortaya çıkan kaos ve mekansal parçalanma bu çalışmada tartışılmaktadır.

Keywords

Abstract

The findings which transformation from religious representation of Christian denominations to space representation in Kamame/St. Sepulchre Church are discussed on plan and the styles of space using. In this study, occuring chaos and religious fragmentations in church against Ottoman administration efforts to set rules and control on using of worship spaces are discussed.

Keywords