SAİD HALİM PAŞA OSMANLI’SININ VE OSMANLI SAİD HALİM PAŞA’SININ BUHRANLARI

Author:

Year-Number: 2012-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Said Halim Paşa İslam dünyasının büyük filozoflarındandır. O Osmanlı İmparatorluğunun içine düştüğü buhranı analiz etmiştir. Ona göre İslam dünyasının batıyı taklit etmesi buhranlarımızın en büyüğüdür. Çünkü batının kendisi gerçekte hakikati bulmuş değildir ve sürekli bir arayış içerisindedir. Oysaki biz hakikatin bilgisine sahibiz. Yapmamız gereken değerlerimize dönerek sorunlarımıza çözüm bulmaktır. Bu çalışmanın amacı temelde İslam dünyasının yaşadığı bu krizleri Said Halim Paşa’nın bakışıyla analiz etmektir.

Keywords

Abstract

Said Halim Paşa is an important philosopher. He analyzed crisis of Ottoman Empire. According to him big crisis of İslamic World is that admire to West World. Otherwise West world is in real crisis. Because it has sought truth every time. But we have epistemology of truth. Then we must turn back our values. This study will help us to examine the solutions to our crisis via of Said Halim Paşa’s approaches.

Keywords