BAYKAN SEZER SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN AVRUPA’DA İSLAM DÜŞMANLIĞINA BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2012-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Günümüz Avrupası’nda İslam düşmanlığının yeniden yükselişe geçtiği dikkat çekmektedir. Konu toplumlar arası siyaset yerine toplumundan soyutlanmış kesimlerin dinî bağnazlıklarının, sıra dışı/sorunlu kişilerin meczupluklarının çizdiği çerçeve içinde ele alınmaktadır. Bütün bu açıklamalar, Avrupa’da İslam düşmanlığının kendiliğinden bir olaymış gibi anlaşılmasına yol açmaktadır. Bu açıklamalar, Avrupa’da İslam düşmanlığı meselesini kavramayı güçleştirmektedir. Bu çalışmada Avrupa’da İslam düşmanlığı, toplumlar arası ilişkilere dayanarak geçerli bir açıklamaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

In today’s Europe, the rise of Islamophobia attracts attention. The issue is being addressed in the framework set by the actions of marginalized sections of society, religious bigotry and derangedpeople rather than the international politics. All these statements lead to a conclusion that Islamophobia in Europe is an issue per se. These statements make it difficult to comprehend the issue of Islamophobia in Europe. In this study, Islamophobia in Europe will be considered on the basis of international relations in order to conclude a valid explanation.

Keywords