DOĞU/TÜRK SORUNUNDA HIRİSTİYANLARIN HİMAYECİLİĞİNDEN YANDAŞ MÜSLÜMANLARIN HİMAYECİLİĞİNE: BATI DÜNYA EGEMENLİK DÜZENİNİN STRATEJİK ÇIPASI OLARAK İSLAMİYET VEYA ORTADOĞUDA TARİHSEL EKSEN KAYMASI

Author:

Year-Number: 2012-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Yakın Doğu, Doğu-Batı ilişkilerinin denetlendiği/düğümlendiği ayrı bir uygarlık merkezi olarak çekişme ve çatışma alanıdır. Yakın Doğu terimi yerine İngiliz-ABD kaynaklı Orta Doğu teriminin kullanılması Batı adına Osmanlı egemenliğine karşıt okyanuslara/denizlere yönelik stratejik-siyasi bir açılımın ifadesidir. Bu değişiklik dünya tarihini belirleyen Doğu-Batı çatışmasında Doğu halkları aleyhinde bir güç ve eksen kaymasını belirtmektedir

Keywords

Abstract

As a separate civilization center where the Eastern-Western relations were controlled/tangled, Near East is a region of dispute and conflict. Using the British-USA originated term Middle East instead of the term Near East is a result of the strategic-political expansion towards the oceans against the Western sovereignty over the Ottomans. In Eastern-Western conflict, which determines the world history, this change indicates a power and axial dislocation against Eastern people.

Keywords