AVRASYACILIK NEYİN ALTERNATİFİ? DUGİN’İN RUS JEOPOLİTİĞİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ

Author:

Year-Number: 2012-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Avrasya jeopolitik konumu gereği her zaman için önem teşkil etmiştir. Batı dünyasının Asya ile olan geçiş bölgesi tarihin her döneminde önemini korumuştur. Türkiye’nin cumhuriyetin ilk yıllarında Avrasya ile ilgili ortaya koymuş olduğu siyaset değişmiştir. Değişen dünya ve Sovyetler Birliği’nin yıkılışı ile bu bölge tekrar gündeme gelmiştir. Bu çalışmada değişen zaman içerisinde Türkiye, Rusya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bu bölgedeki stratejileri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Eurasia has always been important due to its geopolitical position. The transition region of the Western world with Asia has maintained its importance in every period of history. Turkey's policy regarding Eurasia in the first years of the republic has changed. With the changing world and the collapse of the Soviet Union, this region has come to the fore again. In this study, the strategies of Turkey, Russia, Europe and the United States of America in this region have been examined over time.

Keywords