XXI. YÜZYIL ÇATIŞMACILIĞININ SOSYO/PSİKO-İMGESEL TEMELLERİ

Author:

Year-Number: 2012-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Çatışma kavramı birçok boyutu olan bir kavramdır. Bugün bu kavramın sanal algılar üzerinden yürütüldüğüne şahit olmaktayız. Bu çalışma temelde çatışmanın simülatif çerçevesini tartışmayı hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

The concept of conflict that has many size. Today we witness for this consept that is carried out through the virtual detects. This study aim that work tries to understand the relationship between the virtual and conflict.

Keywords