GÜNDELİK HAYATIN POSTMODERNLEŞMESİ: GEÇMİŞİN ANLATI OLARAK TÜKETİMİ BAĞLAMINDA GÜNDELİK HAYATIN YENİDEN ÜRETİLEMEYİŞİ

Author:

Year-Number: 2013-6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Günümüzde gündelik hayat, modernitenin özelliklerini yitirmekle birlikte postmodern özellikler kazanmaktadır. Tüketim kültürü çerçevesinde gündelik hayatın kazanmış olduğu anlam kendisini geçmişe dönüşte göstermektedir. Özellikle moda ve eğlence alanında görülen geçmiş yıllara dönüş, kitsch objelerin yaygınlaşması, gündelik hayatın kendisini günümüz dinamiklerini kullanarak yeniden üretemediğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

Nowadays, everyday life is gaining postmodern features along with losing the characteristics of modernity. The significance which reached by everyday life in the context of consumer culture indicates itself by harking back. In particular, harking back in the field of fashion and entertainment, the spread of kitsch objects indicate that everyday life could not re-product itself by using the dynamics of it.

Keywords