TARIHSEL DAYANAKLARI OLAN, ÖZGÜN BIR SOSYALIZM PERSPEKTIFININ İNŞASI SORUNU VE KIVILCIMLI’NIN TEMSIL ETTIĞI EŞIĞIN TÜRK SOSYOLOJISI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI GEREKLILIĞI

Author:

Year-Number: 2013-6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Bu makalede Hikmet Kıvılcımlı’nın teorik çabası özgül yönleriyle ve Türkiye’de sosyolojinin yüz yıllık birikimi çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmektedir. Şüphesiz Kıvılcımlı Türkiye’de Marksist literatürün oluşumunda birinci düzeyde etkili olmuş bir düşünürdür. Onun özgün yönler barındıran Tarih Tezi ile Marksizmin yaygın kabul gören tezleri arasında birtakım ayrılıklar bulunmaktadır. Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi, Marksist teorinin büyük gövdesi içinde oldukça özgün diyebileceğimiz bir yerde konumlanmaktadır.

Keywords

Abstract

In this article, the theoretical effort of Hikmet Kıvılcımlı is evaluated with its specific aspects and it is discussed in the context of the hundred year’s accumulation of Turkish sociology. Undoubtedly, Kıvılcımlı was a philosopher who was primarily effective in the formation of the Marxist literature in Turkey. There have been certain differences between his History Thesis which includes original aspects and the widely accepted theses of Marxism. Kıvılcımlı’s History Thesis takes part in a position that we can name quite original within the big structure of Marksist theory.

Keywords