İSTANBUL MANİFATURACILAR ÇARŞISI’NDAN UNKAPANI PLAKÇILAR ÇARŞISI’NA: MEKÂNSAL ÖRGÜTLENMEYE DAİR TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2013-6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Türkiye’de bir dönem müzik dünyasının merkezi olan Unkapanı’ndaki İstanbul Manifa turacılar Çarşısı (İMÇ) bugün dijital müzik dünyasına yenik düşmüş görünüyor. İstanbul’un en eski ticari faaliyetlerinden biri olan kumaş ticareti için ve 50’li yılların ekonomik dinamiklerine göre tasarlanmış, tasarlanmış İMÇ ülkedeki ekonomik değişimlerden nasibini alıp 70’lerin ikin ci yarısıyla birlikte’ “plakçılar çarşısına” dönüşmüştür. 80’ lerde ve 90’larda kaset formatının yaygınlaşmasıyla birlikte ivmesini arttıran İMÇ bu ivmeyi internetin yaygınlaşmasıyla birlikte kaybetti.

Keywords

Abstract

İstanbul Linen Draper Bazaar (İMÇ) in Unkapanı where was the music sector’s center of a period in Turkey seems to be defeated to the digital music world today. İMÇ where was designed for fab ric, one of the old commercial activities in Istanbul and economic dynamics of 50’s, affected by economic changes of country turned into “a music market” by the second half of 70’s. İMÇ, increased its growth acceleration when the tape cassette format became widespread in 80’s and 90’s but it losed this accelera tion when the internet became widespread.

Keywords