AKP İKTİDARININ 2007-2015 DÖNEMİ SİYASİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER: AKP İKTİDARININ CUMHURİYET’İN KURUCU İDEOLOJİSİYLE ÇATIŞMASI

Author:

Year-Number: 2015-10
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Bu çalışmada AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) 2007-2015 dönemindeki iktidarının diplomatik politikası değerlendirilecektir. AKP'nin kuruluşundan bu yana uyguladığı siyasi politikaları genel seçimlerle ilişkilendirerek üç alt dönemde incelemek mümkündür. Bu çalışmadaki değerlendirmeler bu çerçevede yapılacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, the diplomatic policy of the JDP (Justıce and Development Party) power of the 2007-2015 period will be evaluated. It is possible to examine the political policies implemented by the JDP since its foundation, by associating them with the general elections in three sub-periods. Evaluations in this study will be made within this framework.

Keywords