HÜVİYET-İ MİLLİYE (ÇEVRİMYAZI: MEHMET KANAR)

Author:

Year-Number: 2015-10
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Bir milletin millî kimliği, her türlü dış etkenin etkisinden bağımsız değildir. Her kabilenin uygarlık parçaları, kendi ulusal kimliğine özgü özgün biçimlerdir. Bu anlamda milletlerin şahsiyetleri birdenbire ortaya çıkan bir şey değildir. Tüm bunlardan hareketle, bu çalışmada, ulusal kimlik ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

The national identity of a nation is not independent of the influence of all kinds of external factors. Civilization pieces of each tribe are distinctive forms that are unique to their national identity. In this sense, the personalities of nations are not something that comes into being suddenly. Starting from all this, in this study, national identity will be discussed.

Keywords