BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ’NDE KEMAL TAHİR’E İLİŞKİN BAZI BELGELER

Author:

Year-Number: 2015-10
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

İstanbul'daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Osmanlı Devleti ile ilgili çalışmalar için birçok belgenin aslı ve aslının dijital kayıtları bulunmaktadır. Ancak bu arşiv, imparatorluk dönemi belgelerinin yanı sıra erken Cumhuriyet dönemi için araştırma yapacaklara da kısmen hizmet etmektedir. Bu çalışmada Kemal Tahir ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı'ya ait dilekçeler ve dönemin hükümetinin bu dilekçelere verdiği cevaplar Başbakanlık Osmanlı Arşivi İstanbul Cumhuriyet Belgelerinden derlenmiştir.

Keywords

Abstract

In the Prime Ministry Ottoman Archive in Istanbul, there are digital records of the originals and the originals of many documents for studies on the Ottoman Empire. However, this archive, apart from the imperial period documents, also partially serves those who will do research for the early Republican period. In this study, the petitions belonging to Kemal Tahir and Dr. Hikmet Kıvılcımlı and the responses given by the government of the period to these petitions were compiled from the records of the Republican Documents of the Prime Ministry Ottoman Archive in Istanbul.

Keywords