KÜRESEL BARBARLIK VE YIKIM ÇAĞINDAN ÇIKIŞ KOŞULLARI: KÜRESEL DÜZENİN YABANCILAŞMASI VE TÜRKİYE’NİN İMKANLARI

Author:

Year-Number: 2015-10
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Bugün ABD, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir şekilde hakimiyetini tüm dünyaya yaymıştır. Türkiye, küresel düzenin yabancılaşmasından ve parçalanmasından en çok etkilenen ülkedir. Türkiye bugün bölgenin ve dünyanın sorunlarında söz sahibi olmaya çalışırken, kendi iç sorunlarını da çözebilir ve yeni bir toplumun, siyasetin ve kimliğin sözcüsü olabilir. Bu çalışmada küresel düzenin yabancılaşması ve Türkiye'nin olanakları üzerine tartışmalar yürütülecektir.

Keywords

Abstract

Today, the USA has spread its dominance all over the world in an unprecedented way in world history. Turkey is the country most affected by the alienation and fragmentation of the global order. As Turkey tries to have a say in the problems of the region and the world today, it can also solve its own internal problems and become the spokesperson of a new society, politics and identity. In this study, discussions on the alienation of the global order and Turkey's possibilities will be carried out.

Keywords