TÜRKİYE-ABD ÇATIŞMASI: TÜRKİYE’DE POSTMODERN İÇ SAVAŞ KOŞULLARI VE AMERİKANCI SAVAŞ CEPHESİ

Author:

Year-Number: 2015-10
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Bugün tarafların doğrudan ifade etmekten çekindiği veya Türkiye'nin net olarak tanımlayamadığı bir ABD-Türkiye savaşı mevcuttur. Körfez Savaşı, "Arap Baharı" ve İran ile yapılan nükleer anlaşmanın ardından Ortadoğu'da Amerika odaklı yeni bir denge/dengesizlik kurulmuştur. Tüm dünya, ABD ağırlıklı Ortadoğu'dan kaynaklanan yeni gelişmelere ve sorunlara açık hale gelmiştir. Bunun ilk görüntüsü, I. Dünya Savaşı'ndan bu yana en geniş boyutlara ulaşan iç savaş, etnik temizlik ve göç hareketi koşullarında milyonlarca insanın yerinden edilmesi olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye'deki postmodern iç savaş koşulları ve Amerikan savaş cephesi üzerine tartışmalar yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Today, there is a USA-Turkey war that the parts are afraid to express directly or that Turkey cannot clearly define. After the Gulf War, the "Arab Spring" and the nuclear agreement with Iran, a new American-oriented balance/imbalance has been established in the Middle East. The whole world has become open to new developments and problems arising from the USA-dominated Middle East. The first image of this is the displacement of millions of people under the conditions of civil war, the ethnic cleansing and the migration movement reaching the widest dimensions since World War I. In this study, discussions will be conducted on postmodern civil war conditions in Turkey and the Americanist war front.

Keywords