FUTBOL TARAFTARLIĞINDA BİR SIÇRAMA: ÇARŞI VE GEZİ BİRLİKTELİĞİ

Author:

Year-Number: 2015-10
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Bu çalışmada, futbolun toplumsal bir protesto alanı olarak araçsallaştırılması sorunsallaştırılmaktadır. Çalışmada dünyada ve Türkiye’de futbolun kitleler için salt bir boş zaman faaliyeti olarak kalmayıp, “Biz” duygusu ihtiyacına karşılık veren bir toplumsal kimlik haline gelişi ve sonrasında toplumsal protestolar bağlamında araçsallaştırmaya konu olması incelenecektir.

Keywords

Abstract

In this study, the instrumentalization of football as a field of social protest is problematized. In the study, it is examined that football not only remains a leisure activity for the masses in the world and in Turkey, but also becomes a social identity that responds to the need for a sense of "We" and then becomes the subject of instrumentalization in the context of social protests.

Keywords