RADİKAL HAYALCİLER/KADINLAR

Author :  

Year-Number: 2021-21
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Bu çalışmanın amacı Sheila Rowbotham tarafın¬dan, İngiltere ve Amerika çevrelerinde sanayileşmeyle birlikte kadınların hak ve kazanımlarını elde etmek için yürüttükleri mücadeleleri anlatmak için 2010 yılında kaleme alınan Yeni Bir Çağ Hayali adlı eserin değerlendirmesini yapmaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the work titled Dream of a New Age, written by Sheila Rowbotham in 2010 to describe the struggles of women in England and America with industrialization to achieve their rights and gains.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics