THE PLATFORM

Author :  

Year-Number: 2021-22
Language : Türkçe
Konu : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Abstract

ÖZ: Toplumsal alanda çok önemli bir eğlence dalı olarak yer bulan sinema, insanları eğlendirmesinin yanı sıra toplumsal hayatın farklı gerçekliklerini onlara aktaran, toplumsal alandaki farklı değer, norm ve tutumlara ışık tutan bir sanat dalı da olmaktadır. Buna bağlı olarak, The Platform filminin senaryo ve işleyişinden hareketle; toplumsal hayattaki birçok gerçekliği bizlere yansıtmakta olduğu düşünülmekte, bu sebeple sosyolojik incelemeye konu edilmektedir. The Platform filmi işleyişi itibariyle bir platform mekanizmasının yer aldığı bir binada kalmakta olan insanların yaşamlarına odaklanmaktadır. Platform, bu binada yaşayan insanlara yemek yemeyi sağlayan bir mekanizma olarak çalışmakta ve binada yer alan insanlar içerisinde farklı toplumsal dinamiklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu dinamiklerin gerçek hayatta yer alan belli toplumsal gerçekliklere işaret etmesi ve ışık tutması filmin sosyolojik olarak konu edilmesine önem kazandırmaktadır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT:Cinema, which takes an important place in social field, beside entertains the people, it reflects social life realites, different social values, rules and attitudes to people as an art. In addition that, The Platform movie is thought that it reflects so many social reailities by way of its senario, going and therefore movie is discussed as a sociological examination. The Platform concentrates people's life who stay in a building with a platform mechanism. The Platform works as an mechanism which provides people to eat and it causes to occur different social dynamics between these people. It makes this movie important for sociological examination that these dynamics marks some realities in real life and enlightens them.

Keywords


 • B.Laustsen, B. D. Filmlerle Sosyoloji. İstanbul: Metis Yayınları,2007.

 • B.Laustsen, B. D. Filmlerle Sosyoloji. İstanbul: Metis Yayınları,2007.

 • Marshall, G. Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999. Urrutia, G. G. (Yöneten). The Platform [Sinema Filmi], 2019.

                                                                                                    
 • Article Statistics