BAYKAN SEZER’İN 20. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ ANISINA: TARİHTE DOĞU-BATI ÇATIŞMASI VE YÖNTEM

Author:

Year-Number: 2022-24
Number of pages: 1-8
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir doğu devrimcisi olan Baykan Sezer’in görüşleri Doğu-Batı çatışması üzerinedir. Dünya üzerindeki sorunları çözecek gücü olmayan Batı, üstünlüğünü Doğu üzerindeki egemenliğine ve sömürüsüne borçludur. Baykan Sezer Hoca’nın gönlünde yatan ise, Doğu ve Türkiye önderliğinde Batı lehine kurulu mevcut düzenin değişmesidir. Çünkü Batı’nın egemenlik seremonisi Doğu’yu ve Doğu’nun kaynaklarını sömürmek, egemenliği altına almak, kendine benzetmek şeklinde olmuştur. Baykan Hoca’nın Doğu-Batı düşünceleri akademik düzeyde ve sosyoloji disiplini altında sınırlı tutulmak istenmektedir. Çünkü Baykan Hoca’nın söylemleri yaygınlaşırsa, mevcut düzenden nemalanan ve korumak isteyenlerin fikirleri sarsılacak, keyifleri kaçacak ve sorgulanmaya başlayacaktır. Baykan Sezer düşüncelerini temellendirirken, akademik camiada farklılık oluşturmak amaçlı değil, mevcut olan dünya düzeninin ve egemenlik ilişkilerinin temelden değişmesini amaçlamıştır. Bu amacının arkasında ne Batı düşmanlığı yapmak, ne Batıyı yok saymak ne de muhafazakar biçimde içe kapanmak vardır. 

Keywords

Abstract

The views of Baykan Sezer, an eastern revolutionary, are on the East-West conflict. The West, which has no power to solve the problems in the world, owes its superiority to its domination and exploitation over the East. Because the domination ceremony of the West has been in the form of exploiting the East and the resources of the East, taking it under its dominance and making it look like itself. If his rhetoric becomes widespread, the ideas of those who take advantage of the existing order and want to protect it will be shaken, their moods will be shaken and they will begin to be questioned. While basing his thoughts, Baykan Sezer aimed to fundamentally change the existing world order and sovereignty relations, not to make a difference in the academic community. Behind this aim, there is neither being hostile to the West, ignoring the West, nor being conservatively introverted. 

Keywords