KEMAL TAHİR’İN “NOTLAR”I ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Author:

Year-Number: 2023-25
Number of pages: 71-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kemal Tahir (1910-1973) bir romancı olarak Türk Edebiyatı içerisinde mühim bir mevkidedir. Bunun yanında romanlarının, yeni ve farklı fikirler ihtiva eden düşünsel arka planı itibariyle özgün bir düşünce adamı vasfı taşır. Kemal Tahir, Türk toplumunun yapısı üzerinde düşünürken sanatçı yönünü daima ön planda tutar. Bu açıdan onun fikirleri, sanatın düşünceye sağladığı imkânlardan da istifade eder. Roman, hikâye, şiir, senaryo gibi birçok türde eseri olan Kemal Tahir, eserlerini oluştururken kendine has bir çalışma metodu uygular. Gözlemlerini ve okumalarını öncelikle notlar haline getiren Kemal Tahir’in, bu notları daha sonra romanları için kullandığı fark edilebilir. Kemal Tahir’in büyük bir kısmı Osmanlı alfabesi ile yazılmış notları, 1989-1993 yılları arasında yayımlanmıştır. Kemal Tahir’in eşi Semiha Tahir, Cengiz Yazoğlu, Baykan Sezer, Nihat Ülgen, Sabire Dosdoğru gibi isimler tarafından toplam 15 cildi bulacak biçimde basılmıştır. Notlar; sanat, edebiyat ve dil, roman taslakları, Osmanlı-Türk toplumunun özellikleri, sosyalizm gibi konu başlıkları altında tasnif edilmiştir. Notlar üst başlığı ile yayınlanan bu çalışmada; Kemal Tahir’in mektupları, soruşturmalara verdiği cevapları, romanlar için tuttuğu ve okuduğu kitaplardan çıkardığı notları ile toplumsal konulara ilişkin yorumlarını içeren birçok yazısı bir araya getirilmiştir. Notlar bu açıdan bakıldığında Kemal Tahir’in özgün ve yerli sanat görüşü ve düşünce dünyası üzerinde ayrıntılı bilgi edinilebilecek önemli bir kaynaktır.

Keywords

Abstract

Kemal Tahir (1910-1973) has a very important position in Turkish Literature as a novelist. In addition, due to the intellectual background of his novels, which contain new and different ideas, kemal is an original thinker.. Kemal Tahir always prioritizes his artistic aspect while thinking about the structure of Turkish society. In this respect, his ideas also benefit from art's opportunities for thought. Kemal Tahir, who has many types of works, such as novels, stories, poems, and screenplays, applies a unique working method while creating those works. It can be noticed that Kemal Tahir, who first made notes of what his observations and readings, later used these notes for his novels. Kemal Tahir's notes, mostly written in the Ottoman alphabet, were published between 1989 and 1993. It was eventually published in total of 15 volumes by Kemal Tahir's wife, Semiha Tahir, Cengiz Yazoğlu, Baykan Sezer, Nihat Ülgen, Sabire Dosdogru. The Notes; art, literature and language, novel drafts, characteristics of Ottoman-Turkish society, socialism. In this study, which was published with the title of The Notes; Kemal Tahir's letters, his answers to his questionnaires, his notes he took for novels and from the books he read, and many of his writings, including his comments on social issues, have been brought together. From this point of view, The Notes are an important source from which detailed information can be obtained on Kemal Tahir's original and indigenous art view and his opinions.

Keywords