TÜRK TOPLUM TARİHİ VE KEMAL TAHİR MİRASI TARTIŞMASI ÜZERİNE GÜNÜMÜZE DAİR NOTLAR

Author:

Year-Number: 2023-25
Number of pages: 9-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kemal Tahir Türk toplum tarihinin serüveni yanında dünya tarihinin serüvenini birlikte değerlendirmektedir. Geçmişte kalan saygı duyacağımız bir Türk romancısı olmaktan öteye günümüzde de Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarının çözümü konusunda yararlanacağımız özel bir yazardır. Kemal Tahir Türk toplum tarihiyle ilgili görüş ve eleştirileriyle çoğu zaman tek başına, rastlantı olarak değil, sürekli kendi görüşlerini de tartışarak, aşarak zaman içinde düşünce sistemini oluşturmuş ve tamamlamıştır. Doğu-Batı çatışmasıyla sorunlarımızın anlaşılması ve çözümüne yönelik yeni bir tarih anlayışı ve görüşü gündeme getirmiştir. Baykan Sezer de aynı dönemin genç tartışmacısı olarak Kemal Tahir ile aynı konulara ilgi göstermektedir. Günümüzde Doğu’da ve Batı’da farklı bir ilişki, siyaset önerisi ve buna bağlı bir tartışma söz konusu değildir. Doğu-Batı çatışmasının sürmesinden, farklılıkların mutlaklaşmasından bölgesel düzeyde etkinlik için medet umulmaktadır. Kemal Tahir-Baykan Sezer Doğu-Batı çatışması görüşünü mutlaklaştırmak yerine aşılması yönündeki tavrı, Doğu/Osmanlı devrimcisi olması bu açıdan önemlidir, günümüzde bu açıdan görüşleri ve tutumu güncellik taşımaktadır.  

Keywords

Abstract

Kemal Tahir evaluates the adventure of the history of the Turkish society together with the adventure of the world history. Beyond being a Turkish novelist that we will respect in the past, he is a special writer that we will benefit from in the solution of the problems of Turkey and the world today. Kemal Tahir, with his views and criticisms on the history of Turkish society, has formed and completed his system of thought in time, not by chance alone, but by constantly discussing and surpassing his own views. It has brought a new understanding of history and view on the understanding and solution of our problems with the East-West conflict. Baykan Sezer, as the young debater of the same period, is interested in the same issues as Kemal Tahir. Today, there is no different relationship, policy proposal or discussion related to it in the East and the West. The continuation of the East-West conflict and the absolutization of differences are hoped for effectiveness at the regional level. Kemal Tahir-Baykan Sezer's attitude towards overcoming the view of the East-West conflict instead of making it absolute and being an East/Ottoman revolutionary is important in this respect.

Keywords