KEMAL TAHİR’İN 50. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ VE YENİ TÜRKİYE’NİN 100. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2023-25
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-11 01:39:04.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 89-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde Türk toplum tarihine ve düşüncesine bakış bugünden bakarak, ABD üstünlüğüne dayalı olarak yeniden biçimlendi. 1980/90 sonrasında Kemal Tahir geçmişte muhafazakâr sağ görüş ve takımlarla hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen, soldan dışlandığı için iktidarın hamiliğine alınmaya çalışıldı. Küre-muhafazakâr iktidar ile liberal sol kesim ittifakı yeni dönemin bir özelliğidir. Ortak noktaları küreselleşmenin ikamesidir. Kemal Tahir başlangıçtan beri bir romancı ve sosyalist olarak Batı dünya egemenliğine karşıt yeni bir arayış içinde olmuştur. Batıcılaşma eleştirisi ve Doğu-Batı çatışması ve bu arayışın bir sonucudur. Kemal Tahir için mesele Batı ile farklı olduğumuz değil, Batı ile çıkarlarımızın bütünüyle çatışmasıdır. 2000’ler sonrasında Kemal Tahir’in romanlarında Batıcılaşma eleştirisi eğip bükülerek ABD eksenli küreselci-yerelci bakışa uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Kemal Tahir düşüncesinin önemi günümüz sorunlarını anlamaya, aşmaya izin vermesinden kaynaklanmaktadır. Kemal Tahir’in 50. ölüm yıldönümünde ve Cumhuriyetin 100. Kuruluş yılında bu görev ve sorumluluk değişmemiştir.

 

Keywords

Abstract

Today, the view of the history and thought of Turkish society has been reshaped based on the supremacy of the USA by looking at it from today. After 1980/90, Kemal Tahir was tried to be taken under the patronage of the power because he was excluded from the left, although he had no relations with the conservative right-wing and teams in the past. The alliance between the globe-conservative government and the liberal left is a feature of the new era. What they have in common is the substitution of globalization. Kemal Tahir, as a novelist and socialist from the very beginning, has been in search of a new anti-Western world domination. The critique of westernization and the East-West conflict is a result of this search. For Kemal Tahir, the issue is not that we are different from the West, but that our interests conflict with the West. After the 2000s, the criticism of westernization in Kemal Tahir's novels was bent and tried to harmonize with the US-oriented globalist-localist perspective. The importance of Kemal Tahir's thought stems from the fact that it allows to understand and overcome today's problems. This duty and responsibility has not changed in the 50th death anniversary of Kemal Tahir and the 100th anniversary of the Republic.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics