KEMAL TAHİR DÜŞÜNCESİ VE GÜNÜMÜZ DÜNYASI KARŞITLIĞI: MODERN SONRASI KÜRESEL DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE’DE DEVLETİN VE TOPLUMUN MARJİNALLEŞMESİ

Author:

Year-Number: 2023-25
Number of pages: 97-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kemal Tahir Türk toplum düşüncesinde bağımsız görüş ve tutumuyla tartışmalar üzerinde etkili oldu. Farklı dönemlerde siyasi bir otoritenin şemsiyesine ihtiyaç duymadan önemini korudu. Baykan Sezer ile birlikte görüşleri akademik düzeyde sosyoloji ekolü niteliği kazandı. Ancak akademik düzenin marjında veya dışında görüldü. Kemal Tahir romanlarında Osmanlı ve sonrası Batıcılaşma serüvenini ve devlet/toplum düzeyinde alt üst oluşun yarattığı debelenmeyi, siyasi kadroların kendi aralarındaki çelişkileri, zaafları, hesaplaşma ve kıstırılmışlığı ele almıştır. Günümüzde Batıcılaşmaya karşı eleştiri Cumhuriyet’in kuruluşu ve Kemalizm ile özdeşleştirilen Türkçülüğe karşı, içe dönük anti-devletçi muhafazakâr ahlakçılık/din temelinde ele alınmaktadır. Günümüzde Doğu-Batı çatışması taraflardan birinin mevcut dengeyi/dengesizliği değiştirmesinin ötesinde çatışmayı aşması gerekmektedir. Bu çatışmanın aşılmasından bütün dünya halklarının yararı vardır. Kemal Tahir Türk ve Müslüman halklarla sınırlı olmayan/özdeşleşmeyen daha geniş bir kimliğin/cephenin savunucusu olmuştur.

 

Keywords

Abstract

Kemal Tahir was influential on the debates with his independent view and attitude in Turkish social thought. It maintained its importance in different periods without the need for the umbrella of a political authority. Together with Baykan Sezer, his views became a sociology school at the academic level. But it was seen on the margin or outside of the academic order. In his novels, Kemal Tahir dealt with the adventure of Westernization during and after the Ottoman Empire, the tumult created by the upheaval at the state/society level, the contradictions, weaknesses, reckoning and trapping among the political cadres. Today, criticism against Westernization is handled on the basis of introverted anti-statist conservative moralism/religion against the foundation of the Republic and Turkism, which is identified with Kemalism. Today, the East-West conflict needs to overcome the conflict beyond changing the current balance/imbalance of one of the parties. All peoples of the world benefit from overcoming this conflict. Kemal Tahir has been the advocate of a broader identity/front that is not limited to/identified with Turkish and Muslim peoples.

 

Keywords