TÜRKİYE’NİN YÜZÜNCÜ YILINDA DIŞ POLİTİKA: BATI’NIN SURİYE İMAJI - ORTA DOĞU’DA PARÇALANMIŞLIK VE KAOS

Author :  

Year-Number: 2023-26
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-06 16:52:12.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 95-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Doğu-Batı ilişkileri bağlamında, İslam Dünya’sının bir parçası olan Suriye’ye dair Amerika ile Rusya bilhassa İngiltere ve Fransa arasındaki ilişkiler sosyolojik bir bakışla çözümlenmeye çalışılacaktır. Bilgi üretimi “Oryantalizm” ve güç/ iktidar arasında yakın bir ilişki vardır. Bu Batı’nın üstünlüğüne dayalı ilişki durumu gelinen vaziyette Suriye’yi bugünkü durumuna getirmiştir. ‘Suriye meselesi’ni Batı medyasındaki haberler üzerinden tahlil etmenin faydalı olacağını düşünmekteyiz. Batı’da İslam Dünyası ve Suriye’ye karşı her zaman devam edip gelen ötekileştirici bir önyargı vardır. İkinci bir durumda Arap petrolleri ile Doğu Akdeniz’de keşfedilen büyük doğal gaz kaynaklarının/ rezervlerinin geleceği sorunudur. Ukrayna ve Suriye savaşları aslında beslenme [gıda] ve enerji kaynaklarının paylaşımına yönelik yeni III. Dünya savaşıdır. Suriye ve Irak’ta yapay/ sahte bir şekilde yaratılan radikal İslam anlayışları her ne kadar tasfiye edilmiş olsa da İran üzerinden Şii tabanlı bir denge de kurulmuştur. İslam milliyetçiliğinin unsurları bir şekilde hala orada kalanlar üzerinde etkili olmaktadır. Batı bu durumu, kontrolü bırakmamak için alışıldık/ geçerli bir bahane olarak öne sürmektedir.

Keywords

Abstract

In this article, in the context of East-West relations, the relations between America and Russia, especially Britain and France, regarding Syria, which is part of the Islamic World, will be tried to be Deciphered from a sociological point of view. There is a close relationship between knowledge production, “Orientalism” and power/ power.Dec. This relationship situation based on the superiority of the West has brought Syria to its current state. ‘We think it would be useful to analyze the Syrian issue through the news in the Western media. There is a marginalizing prejudice in the West against the Islamic World and Syria that continues and continues all the time. In a second case, the problem is the future of Arab oil and the large natural gas resources / reserves discovered in the Eastern Mediterranean. The Ukrainian and Syrian wars are actually the new III aimed at the sharing of nutrition [food] and energy resources. It is the world war. Although the radical Islamic conceptions created artificially/ falsely in Syria and Iraq have been liquidated, a Shiite-based balance has also been established through Iran. Elements of Islamic nationalism are somehow still exerting an influence on those who remain there. The West puts forward this situation as a common/ valid excuse not to give up control.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics