1950’DEN 12 EYLÜL DÖNEMİNE TÜRK BASINININ SERENCAMI

Author :  

Year-Number: 2023-26
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-06 16:51:45.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 35-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın genel çerçevesi 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ile başlayan toplumsal depolitizasyon ve darbeyle genelleşen siyasal baskının dönemin önemli kitle iletişim aracı olan gazete üzerindeki niteliksel etkisi ekseninde belirlenmiştir.  Çalışmanın odağı ve kapsamı ise dönemin, “yüksek tirajlı” kabul edilen İstanbul’da yayınlanan ve ulusal özellik gösteren gazeteler ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın temel amacı 12 Eylül rejimi olarak da tanımlanabilecek dönemde basının yeri ve rolünü tartışmaya çalışmaktır.  

Keywords

Abstract

The general framework of the study is determined on the axis of the qualitative impact of the social depoliticisation that started with the military coup of 12 September 1980 and the political repression that became general with the coup on the newspaper, which was the important mass media of the period.  The focus and scope of the study is limited to the newspapers published in Istanbul, which are considered to have "high circulation" and have national characteristics. The main purpose of the study is to discuss the place and role of the press in the period that can also be defined as the 12 September regime.  

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics