KEMAL TAHİR ROMANLARINDA DEVLET-MÜLKİYET-BİREY

Author :  

Year-Number: 2023-26
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-06 16:51:15.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 177-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giderek matematikselleşen ve kendisine soyut, indirgemeci bir dünya kuran iktisat; toplum ve insanla kopardığı bağı yeniden kurabilmek için sanat ve edebiyattan gelecek bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Romanlar edebi eserler içinde iktisatçıların en çok başvurduğu düşünce tarihi kaynaklarından biri olmuştur. Kemal Tahir Türk düşüncesinde fikirlerini romanları aracılığıyla ifade etme yolunu seçen önemli yazarlardan biridir. Romanlarını tarihi bir arka plana dayandıran Kemal Tahir, Türk toplumunun sorunlarını ve sorunların çözümünü geçmişe dönerek anlamaya çalışmıştır. Osmanlı-Türk toplumunun iktisadî ve siyasî yapısını incelerken yaslandığı teori Doğu-Batı çatışmasıdır. Doğu-Batı çatışmasının temelinde ise mülkiyet rejimlerinin farklılığı yer almaktadır. Bu makale Kemal Tahir’in roman kahramanlarının ağzından Osmanlı-Türk iktisat sisteminde ve devlet-birey ilişkisinde mülkiyet rejiminin etkisini anlamayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Economics, as it gets more quantitative and develops an abstract, reductionist universe for itself, requires knowledge from art and literature to re-establish the relationship it has broken with society and people. Among literary works, novels have been one of the most important sources in history of economic thought. Kemal Tahir is a notable writer in Turkish philosophy, who chose to express his ideas through his novels. Kemal Tahir, whose novels are based on historical events, attempted to comprehend Turkish society’s issues and solutions by looking to the past. He bases his analysis of the Ottoman-Turkish society’s economic and political structure on the East-West conflict thesis. This article aims to understand the impact of the property rights regime on the Ottoman-Turkish economic system and the state-individual relationship, through the words of Kemal Tahir’s novel heroes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics