GARP FİLOLOJİLERİ DERGİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2024-27
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-08 01:51:29.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji

Abstract

Doğu ve Batı'nın tarihsel süreçler içinde farklı politik sistemlere ve ideolojilere sahip olmaları, özellikle Soğuk Savaş döneminde belirgin hale gelmiştir. Batı, endüstri devrimi ve sonrasındaki teknolojik ilerlemelerle hızla gelişmiştir. Bu durum, Doğu-Batı arasındaki ekonomik güç dengesini etkilemiş ve bu konuda bir sorunsal oluşturmuştur. Doğu-Batı sorunsalı, kültürel etkileşim, karşılıklı anlayış ve iş birliği açısından zengin bir alan olabilir. Ancak aynı zamanda, bu farklılıkların bazen çatışmalara, yanlış anlamalara ve kültürler arası gerilimlere neden olabileceği bir gerçeği de yansıtabilir. Bu konuya Türkiye’de en çok Sosyolog Baykan Sezer değinmiştir. Geçmişte bu konu hakkında İstanbul Üniversitesi bünyesinde “Garp Filolojileri” isimli bir dergi çıkarılmıştır. Bu makalede bu önemli dergi yorumlayıcı yaklaşım çerçevesinde incelenip tartışılacaktır.

 

Keywords

Abstract

The fact that the East and the West have different political systems and ideologies in historical processes has become obvious, especially during the Cold War period. The West has developed rapidly with the technological advances of the industrial revolution and its aftermath. This situation has affected the economic power balance between East and West and has created a problematic issue in this regard. Dec. The East-West problem can be a rich area in terms of cultural interaction, mutual understanding and cooperation. But it can also reflect a reality that these differences can sometimes cause conflicts, misunderstandings and cross-cultural tensions. Baykan Sezer, the most sociologist in Turkey, has mentioned this issue. In the past, a journal called “Garp Philologies” has been published on this subject within the structure of Istanbul University. In this article, this important journal will be examined and discussed within the framework of an interpretive approach.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics