İSLAM BİLİM TARİHİNDE DİDEROT ETKİSİ: FUAT SEZGİN VE ÇALIŞMALARI

Author :  

Year-Number: 2024-27
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-08 01:50:51.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji

Abstract

1924 yılında Bitlis'te dünyaya gelen Fuat Sezgin ortaokul ve liseyi Erzurum'da bitirdikten sonra 1943 yılında matematik okumak için İstanbul'a gelen Sezgin, İ.Ü Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü’nde, ‘İslami Bilimler ve Oryantalizm’ dersleri veren (1943-1951) Ritter’in bir seminerinde anlattıklarından etkilenerek kararını değiştirerek Arap ve Fars Dili Filolojisine kaydını yaptırır ve İslam Bilimler Tarihi'ne yönelir. Yine onun yönlendirmesi ve teşviki ile İslam bilim tarihine, özellikle 8-16 yüzyıllar arası dönemde Müslüman bilim insanlarının, bilim ve tekniğe yaptığı katkıları ortaya koymak için yoğun bir çalışma süreci içine girer. 17 Ciltte toplanan bu çalışmalar D. Diderot’un “Encyclopédie” sini çağrıştırmaktadır. Diderot ve D. Alambert’in çalışmaları Batı’da aydınlanmaya yol açmıştır. Sezgin’in çalışması İslam dünyasında aynı etkiyi yapacak mıdır?

 

Keywords

Abstract

Fuat Sezgin, born in Bitlis in 1924, completed his secondary and high school education in Erzurum. He moved to Istanbul in 1943 to study mathematics but was influenced by a seminar given by Ritter at Istanbul University's Faculty of Letters Oriental Institute, where Ritter discussed "Islamic Sciences and Orientalism" (1943-1951). This led Sezgin to change his course of study to Arabic and Persian philology and focus on the History of Islamic Sciences. Under Ritter's guidance and encouragement, Sezgin embarked on an intensive research process to highlight the contributions of Muslim scientists to science and technology, particularly during the 8th to 16th centuries. These studies, compiled into 17 volumes, evoke reminiscences of Diderot's "Encyclopédie," which played a significant role in the Enlightenment in the West. Will Sezgin's work have a similar impact in the Islamic world?

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics