ORTADOĞU KAVRAMINA GİRİŞ VE TANIMLAR

Author :  

Year-Number: 2024-27
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-08 01:50:45.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji

Abstract

Bu metinde Ortadoğu kavramın ortaya çıkışı ve tarihsel süreç içerisinde Ortadoğu tanımının nasıl değiştiği/dönüştüğü farklı kaynaklara yer verilerek belli bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Ortadoğu kavramının ortaya çıkışı, Yakındoğu’dan Ortadoğu’ya geçiş, kavramı ilk kullanan isimler, kavramın hangi bağlamlar içerisinde tanımlandığı, tanımın zaman içerinde değişen yapısı ve buna bağlı olarak değişen ve tekrar tekrar tanımlanan bu coğrafyanın fiziki, sosyal ve kültürel özellikleri temel kaynaklar ve temel tartışmalara yer verilerek açıklanmaya çalışılmıştır.

 

Keywords

Abstract

In this article, the emergence of the concept of the Middle East and how the definition of the Middle East has changed/transformed in the historical process are discussed from a certain perspective by including different sources.. The emergence of the concept of the Middle East, the transition from the Near East to the Middle East, the first names to use the concept, the contexts in which the concept was defined, the changing structure of the definition over time, and the physical, social and cultural characteristics of this geography, which has changed accordingly and has been defined again and again, have been tried to be explained by including basic sources and basic discussions.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics