AVRUPA'NIN MAKBUL VE MAĞDUR SIĞINMACILARI: UKRAYNALILAR VE DİĞERLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-27
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-08 01:50:23.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji

Abstract

İnsanlık tarihiyle yaşıt olan göç, günümüze kadar çeşitli nedenler ve sonuçlarla varlığını sürdürmüş dinamik yapılı bir fenomendir. Ülkelerin ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal dirliğinde derin etkiler yaratabilen göçler, yaklaşık 30 yıldır düzensiz göç hareketleri çerçevesinde uluslararası alanda en çok tartışılan konulardan biridir. Söz konusu insan akınının yöneldiği Avrupa ülkeleri bu hareketliliği sert tedbirlerle engellemeye çalışmakta ve bu durum sığınmacıları daha riskli yollara sevk ettiği için can kayıplarıyla sonuçlanan trajik hadiselere neden olmaktadır. Ancak Şubat 2022 itibarıyla Rusya ile Ukrayna arasında yaygınlaşan çatışmaların neden olduğu insan hareketliliği, Avrupa ülkelerinin sığınmacı göçlerine yönelik tutumunda farklı bir aşamaya işaret etmektedir. Söz konusu ülkeler, öncekilerin aksine savaştan kaçan Ukraynalı sığınmacılara karşı oldukça insani ve vicdani bir yaklaşım sergilemiş ve bu sayede Ukraynalı sığınmacılar ulaştıkları ülkelerde hızlı ve kapsamlı yardımlara ulaşabilmiştir. Bu çalışmada, Avrupa’ya yönelen Ukraynalı sığınmacılar ile diğer sığınmacılara karşı takınılan ayrımcı tutum konu edilmektedir. Bu çerçevede Avrupa’ya yönelen sığınmacıların geliş, kalış ve geri gönderilme aşamalarında maruz kaldıkları ayrımcılık Avrupa medyasına yansıyan haberler üzerinden ortaya konulmuş ve “diğer” sığınmacıların mağduriyetine vurgu yapılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Migration, as old as history of mankind, is a dynamic phenomenon that has continued to exist due to various reasons and consequences until today. Migration, which can have profound effects on the economic, political, cultural and social well-being of countries, has been one of the most discussed issues internationally within the framework of irregular migration movements for approximately 30 years. European countries, towards which this influx of people is directed, have been trying to prevent this mobility with harsh measures, and this situation causes tragic events resulting in loss of life as it pushes refugees to more risky routes. However, the human mobility caused by the widespread conflicts between Russia and Ukraine since February 2022 points out a different stage in the attitude of European countries towards refugee migration. Contrary to their previous practices, such countries have demonstrated a very humane and conscientious approach towards Ukrainian refugees fleeing the war, and thus, Ukrainian refugees were able to access rapid and comprehensive aid in the countries they had reached. In this study, the discriminatory attitude towards Ukrainian refugees and other refugees heading to Europe is discussed. In this context, the discrimination of asylum seekers heading to Europe during their arrival, stay and repatriation stages are presented with the help of the news reflected in the European media, and the unjust treatment to “other” refugees is emphasized.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics