BATI EDEBİYATINDA ÜTOPİK ARAYIŞLARIN ÇIKMAZI

Author:

Year-Number: 2011-1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Edebiyat, toplumsal hayatı birçok yönüyle yansıtan sosyolojik bir olgudur. Bu bakımdan en çok öne çıkan edebi tür olan romanlar, yazıldıkları dönemde var olan toplumsal yaşam hakkındaki algıları yansıtmaları bakımından önemli bir sosyolojik veri sağlarlar. Batı edebiyatı ve romanları içinde gelişen bir alt tür olarak ütopya yazımı, mevcut toplum yapısına bir tepki ve ona alternatif olarak geliştirilen bir ideal toplum önerisidir. Ütopyalar, ideal topluma varma yolunda çoğunlukla muhalif ideolojik teorileri toplumsal pratiğe yansıtma hayalleri durumundaydılar. Ancak iktidara gelen ideolojik yönetimlerin özellikle 20. Yüzyılda yaşattığı hayal kırıklığı, ütopya yazımının sonunu getirmiş ve sosyalist toplumu yeren “1984” ve kapitalist toplumu yeren “Fahrenheit 451” gibi distopyaları ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

Literature is a social phenomenon picturing social life in many ways. In this regard, Novels which are the most prominent literary genre, provide important social data as they pictured perceptions regarding the social life at the time when they were written. Utopian writing, growing as a subgenre in the western literature and novels, is an idealogical suggestion which has developed as a reaction and alternative against existing social structure. Utopias most used to aim at carrying opposing idealogical theories to social practice in order to form a way to the ideal society. But, The disappointment in the 20th century caused by idealogical methods which came to the office, has put an end to utopian writing and has led to dystopias like ''1984'' harshly criticizing socialist society and ''Fahrenheit 1451'' harshly criticizing capitalist society.

Keywords