DÜNYA UYGARLIĞININ AÇMAZI VE ÇOCUK: İHMAL, İSTİSMAR VE TACİZ

Author:

Year-Number: 2011-1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Günümüzde çocuk sorunlarının çözümüyle ilgili temel ilke ve değerler hukuk düzeyinde gündeme getirilmektedir. Çocuk sorunlarının, toplum ve uygarlık örgütlenmesinden bağımsız, kendi doğuş koşulları ve kaynağı dışında, salt hukuk düzeyinde ele alınması kendi başına tartışılması gereken bir konudur. Söz konusu bakış açısı sorunun çözümü bir yana, yeni sorunların kaynağını oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Nowadays, the main principles and values about the solution of juvenile problems has been brought forward in terms of law. It is an issue that should merely be tackled in terms of law, should be discussed on its own, detached from the society and civilization organization and apart from its rising conditions and sources. The point of view in question, aside from the solution of the issue, creates the sources of new issues.

Keywords