GÜNÜMÜZ YENİ DÜNYA DÜZENİ/DÜZENSİZLİĞİ: KAOS İÇİNDE BİRLİK VEYA BİRLİK İÇİNDE AÇMAZ

Author :  

Year-Number: 2011-2
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Uygarlık düzeyinde yeni bir aşama ve gelecek içermeyen günümüz Batı dünya düzeni bir kısır döngüye yol açarak toplumsal açmazı ve çürümeyi, krizi ve kaosu doğal bir durum olarak düzenin temel unsuru haline getirmiştir. Bu çalışmada bu konuyu uygarlık sorunu olarak tartışacağız.

Keywords

Abstract

Our current Western world order led to a vicious circle and brought the crisis and the chaos to an essential element as a natural situation. In this study we will discuss this issue as a civilization problem.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics