B PLANI: HEAVY METAL YA DA YENİ SÖMÜRGECİLİĞİN VİTRİNLERİ

Author:

Year-Number: 2011-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Günümüzde Batı sömürüsünü sürdürmek, tükenen dünya malının paylaşımı gün geçtikçe daha zor hale geliyor. Uygarlıkların dünya hâkimiyeti mücadelesi dönemsel olarak değişiyor ve günümüzde Batı uygarlığı bu hâkimiyeti elinde tutmakta zorluk çekiyor gibi. Sınırlı olan kaynakları silah zoruyla elde tutmak hem maliyetli hem de öteki tarafından nefretle karşılanıyor. Üstelik çıkarlar için dünyayı kandırmak eskisi kadar kolay değil. Sömürge toplumlarının sosyo-kültürel araçlarla elde tutulması daha az maliyetli ve rakiplerin dikkatini de çekmiyor. Bu açıdan sömürgeciliği doğuran Batı uygarlığının yeni taktikleri dikkatlice izlenmeli. Adı geçen “yeni taktik” ortaya sürülmemiş ya da temelde amacı sömürgecilik olmayan kültürel öğelerin biçiminin, amacının değiştirilerek siyasal, sosyal, ekonomik çıkarlar için kullanılmasına işaret ediyor. Pek çok kültürel öğe bu amaç için kullanılabilir fakat bu öğeler arasında en çok dikkati çeken ya daönemlisi bir müzik türü olarak Heavy Metaldir.

Keywords

Abstract

Nowadays it has become more difficult to maintain the exploitation of the West and sharing the depleted world’s goods. The struggle of world sovereignty of the civilizations has changed periodically and apparently the Western civilization has a difficulty to keep this sovereignty in the present time. Keeping the limited sources by force of arms is both costly and it arouses hatred among the other. Besides, deceiving the world for profit is not as easy as it was in the past. Keeping the colonial societies through sociocultural means is less costly and doesn’t draw attention of the rivals. In this respect, the new strategies of the Western civilization that created the colonization should be observed carefully. The mentioned “new strategy” indicates the change of the form, the purpose of the cultural elements that hadn’t been brought forward or whose purpose wasn’t essentialy colonisation and the use of these cultural elements for political, social, economic profits. Lots of cultural elements can be used for this purpose, but the most remarkable and significant one among these elements is Heavy Metal as a kind of music.

Keywords