HAÇLI SEFERLERİ VE DOĞU HRİSTİYANLARI

Author:

Year-Number: 2012-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Haçlı seferleri doğu-batı ilişkileri açısından oldukça önemlidir. Haçlı ordularının ‘‘kutsal’’ bir vazife için yola çıktıkları düşünülür. Bu vazife sonucunda doğu-batı ilişkileri ciddi hasar görmüştür. Bu hasar yalnızca Hristiyan ve Müslümanlar arasında kalmamıştır. Hristiyan orduları kendilerinden farklı gördükleri doğulu Hristiyanlarla da mücadele etmiştir. Bu ilişki sonucunda Batı Hristiyanları hem Müslümanlar ile hem de kendi din kardeşleriyle çatışma içerisine girmiştir. Bu çalışmada Haçlı seferlerinin Hristiyan dünyası içerisindeki önemi incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The Crusades are very important in terms of east-west relations. It is thought that the Crusaders set out for a "holy" mission. As a result of this duty, east-west relations have been seriously damaged. This damage did not remain only between Christians and Muslims. Christian armies also struggled with eastern Christians, whom they saw as different from themselves. As a result of this relationship, Western Christians came into conflict with both Muslims and their religious brethren. In this study, the importance of the Crusades in the Christian world has been examined.

Keywords