TÜRK DÜŞÜNCESİNDE BUHRAN/BUNALIM YA DA YABANCILAŞMADAN KENDİ ÖZÜNÜ BULMAYA DOĞRU GİDEN SÜREÇ: BATILILAŞMAYA FARKLI PERSPEKTİFLERDEN FARKLI YAKLAŞIMLAR (İRONİK BİR DENEME)

Author:

Year-Number: 2012-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Türk düşünce dünyası farklı perspektifler içermektedir. Dünyanın değişimini açıklamaya yönelik farklı düşünceler söz konusudur. Muhafazakarlık ve devrimcilik bu iki zıt kutbu temsil eder. Batı’da ve ülkemizde bu durum farklı şekillerde meydana gelmiştir. Aynı kavram farklı açıklamaları barındırmıştır. Bu çalışmada da zaman içerisinde değişen durumlar ironik bir şekilde incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The world of Turkish thought includes different perspectives. There are different ideas about explaining the change of the world. Conservatism and revolutionism represent these two opposite poles. This situation has occurred in different ways in the West and in our country. The same concept has different explanations. In this study, changing situations over time are ironically examined.

Keywords