BALKANIZATION & LEBANIZATION & EGYPTIZATION

Author:

Year-Number: 2012-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Ortadoğu coğrafyası oldukça karmaşıktır. Osmanlı mirası olan bu topraklar geçmişte olduğu gibi bugün de önemini korumaktadır. Gerek Avrupa’nın gerekse Rusya ve ABD’nin bu bölge üzerinde yürüttüğü siyasetler devam etmektedir. İsrail’in de bölgedeki gücünün artması ile birlikte Batı dünyasının bu bölge üzerindeki planları değişmiştir. Bu yazımızda da bu değişimden söz ettik.

Keywords

Abstract

The geography of the Middle East is quite complex. These lands, which are the heritage of the Ottoman Empire, maintain their importance today as they were in the past. Policies carried out by both Europe, Russia and the USA on this region continue. With the increase of Israel's power in the region, the plans of the Western world on this region have changed. In this article, we talked about this change.

Keywords