KÜRESEL İMPARATORLUK DÜZENİ VE POST-SOSYALİZMİN POST-MİLLİYETÇİLİK OLARAK SEFALETİ: KÜRE-YEREL TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DEVLETSİZ DEMOKRASİ/EGEMENLİK ANLAYIŞI

Author:

Year-Number: 2012-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Küreselleşmenin aktörlerini, yönünü, kaynaklarını post-sosyalizmin ve post-milliyetçiğin biçimlenme özelliklerini toplumsal değişme anlayışı (açılımlar) çerçevesinde ele alacağız. Esas vurgumuz post-sosyalizmin post-milliyetçiliğe dönüşümü olacaktır. “Pre-kapitalist” ilişkilerin egemen düzen içindeki yeri ve rolünün tartışması biçiminde kendini geliştiren ve emperyalizm karşıtlığı ile kitleselleşen Türk solu küreselleşmeyle tam tersine bir yönelişin savunucusu durumuna gelerek marjinalleşmiştir.

Keywords

Abstract

In this article, we will discuss the direction, the actors, the sources of globalisation and the characteristics of the formation of the post nationalism in the context of tehe social change perception. Our main stress will be on the transformation of post-socialism into post nationalism. In the past, Turkish left, which developed itself in the form of discussing the place and the role of “pre-capitalist” relations within the sovereign powers and popularised with anti emperyalism, became a defender of just a contrary direction in the globalisation process and marginalized.

Keywords