TÜRKİYE’DE FOLK MÜZİĞİN ÖNCÜ SESLERİNDEN ESİN AFŞAR: MÜZİĞİNİN KÖKENLERİNE, KAYNAKLARINA VE ANISINA DAİR

Author:

Year-Number: 2012-3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Bu çalışmada 2012 yılı içinde hayatını kaybeden, folk müziğin önemli isimlerinden Esin Afşar’ın müziğinin kökenlerine dair bir değerlendirme yapılmaktadır. Folk müzik Türkiye’de çok tartışılan Anadolu Pop müziğinin farklı bir kolu olarak gelişmiştir. Bir dönem büyük ilgi görse de politik, ekonomik gelişmeler ve yeni müzik akımlarının kitleselleşmesiyle gerilemiş bir müzik akımı olarak şekillenmiştir. Esin Afşar, Tülay German’ın açtığı yoldan ilerleyen isimlerden biri olmuştur. Aydın kimliğiyle politik tartışmaların içinde yer almış, sivil hareketlerin içinde bulunmuştur. Bunu müziğinin içinde de değerlendirmiştir. Bu çalışmada Esin Afşar’ın müziğinin kimliği ve kültür hayatındaki önemi değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

An evaluation about Esin Afşar who is an important figures of folk music and passed away in 2012 and origins of her music takes place in this study. Folk Music developed as a different branch of Anatolian Rock which discussed much in Turkey. It sees great interest for a period but because of the political and economic developments and the mouvement of new music stream Folk Music is shaped as a declined music stream. Esin Afşar has been one of the names moving out of the way of Tülay German. She has taken place in political arguments as an intellectual and has been in civil movements. She also evaluated this in her music. In this study Esin Afşar’s identity of music and importance in cultural life is evaluated.

Keywords