KEMAL TAHIR, ROMAN VE TARIH BILINCI

Author:

Year-Number: 2013-6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Tarih ve tarihselliğin değeri sorunsalı, romancımız Kemal Tahir’i belirli bir cephesiyle anlamak açısından önemli ipuçları verebilecek bir çerçeve sunmaktadır. Elbette Kemal Tahir çeşitli cepheleri olan, çok yönlü bir aydındır. Öne çıkan iki yönü, ayakları yerli toprağa sağlam basan bir romancı ve sosyal düşünür olmasıdır. Kemal Tahir’in bu iki yönünü birleştiren veya tamamlayan başka yönlerinden de söz edilebilir. Örneğin, terimin güncel ve dar anlamının ötesine geçen aykırı siyasal duruşu, tarihe yönelik olağanüstü ilgisi ve aynı zamanda bir kültür insanı olması. Gerçekten de Kemal Tahir, Türk edebiyatında tarih, toplum, sanat ve kültür bağlamlarında en fazla düşünmüş, bu alanlarda gelişmiş bir tasavvur sahibi romancımızdır. Gerek edebi eserleri, gerekse fikir yazıları yoğun bir tarih bilincinin ürünüdür.

Keywords

Abstract

The problem of history and historicity value presents a context that may give important clues in order to understand our novelist Kemal Tahir in certain ways. Kemal Tahir is certainly a versatile intellectual who has various characteristics. His two predominant characteristics are being a novelist who got his feet on the native ground and being a social philosopher. Kemal Tahir’s other merits which unites or completes these two characteristics can also be referred. For instance, his political attitude, his extraordinary interest in history and also his being a man of culture. Kemal Tahir was a novelist who thought at most in the context of history, society, art in Turkish literature and who had a sophisticated vision in these fields. Both his literary works and his opinion articles are the products of an intensive consciousness of history.

Keywords