MUHAFAZAKÂRLIK KAPİTALİZMİN NERESİNDE?

Author:

Year-Number: 2013-6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Özelde Fransız Devrimi’ne genelde ise tüm radikal toplumsal değişim/dönüşümlere bir tepki hareketi olarak ortaya çıkmış olan muhafazakârlık, zannedildiği gibi kapitalist modernleşmeye karşı eski olanı olduğu gibi korumanın ve onu sürekli olarak ihya etmenin bir tutum ve tepkisi değildir. Muhafazakârlık daha ziyade, kapitalist modernleşmeyle birlikte dönüşen ve son kertede onu korumaya ayarlı bir tutumdur. Bu çalışmada bu iddia tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

Conservatism is a product of French Revolution. In particular it is a movement in response to French Revolution and in general to all kinds of social change/transformation. Conservatism is mostly mistaken as a pattern of behavior to protect and maintain/revive the older one against capitalist modernization. Actually conservatism is an attitude that expands with capitalist modernization and is adjusted to protect it. This claim will be discussed in this study.

Keywords