BİLEN ÖZNE VE OLASI BİLDİRİMİN YABANCILAŞMASI

Author:

Year-Number: 2015-10
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Varlık hakkındaki bilginin mümkün olması, onun öğretilebilir, aktarılabilir olmasını doğrudan doğruya içerir mi? Yani bilmek veya bildiğini sanmak, bir şey bildirmeyi içerir mi? Bir şeyin bizim zihnimizdeki imgesi, şeyin kendisi olmadığı gibi, onun gerek lisan varlığında gerekse grafik varlıktaki simülasyonları da şeyin kendisi değildir. Tıpkı şey hakkındaki bilgimizin de şeyin kendisi olmaması gibi.

Keywords

Abstract

Does the possibility of knowledge about being directly involve its being teachable, transferable? So does knowing or assuming knowing involve reporting something? The image of a thing in our minds is not the thing itself, and its simulations, both in the presence of language and in the graphic entity, are not the thing itself. Just as our knowledge of the thing is not the thing itself.

Keywords