ROMANCI VE DÜŞÜNÜR OLARAK KEMAL TAHİR’İN GÜNÜMÜZ AÇISINDAN ANLAMI

Author:

Year-Number: 2015-10
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Kemal Tahir, Türkiye'de örneği ender görülen bir romancıdır. Kemal Tahir romantizmin içine düşmeden yazdığı roman ve fikir yazılarıyla Anadolu insanının gerçekliğini yansıtmaya çalışmış, Ortodoks görüşleri ve hazır kalıpları sorgulama çabasından vazgeçmemiştir. Kemal Tahir'in özgün düşünce arayışı, Batı'nın dayattığı evrensel şemaların en azından Türkiye gerçeğine uymadığının bilincinin ürünüdür. Bu anlamda bu çalışmada Kemal Tahir'in önemi vurgulanacaktır.

Keywords

Abstract

Kemal Tahir is a novelist whose example is rare in Turkey. Kemal Tahir has tried to reflect the reality of the Anatolian people with his novels and writings of ideas without falling into romanticism, and he has not abandoned his effort to question Orthodox opinions and ready-made patterns. Kemal Tahir's search for original thinking is the product of an awareness that the universal schemes imposed by the West do not at least fit the reality of Turkey. In this sense, in this study, the importance of Kemal Tahir will be emphasized.

Keywords