CORONA SONRASI OTORİTER YENİ DÜNYANIN İZDÜŞÜMÜ: EV-MERKEZLİ GÜVENSİZ, GÜVENCESİZ KAOTİK ANTİTOPLUMSALLAŞMA VE ZİHİNSEL, DUYGUSAL YOKSULLAŞMA

Author :  

Year-Number: 2019-2020-18-19
Language : null
Konu : Sosyoloji

Abstract

Corona virüs sonrası otoriter yeni dünyanın gündelik yaşam ilişkileri içindeki izdüşümü, ev-merkezli güvencesiz, kaotik anti-toplumsallaşan ve zihinsel/ entelektüel, duygusal yoksullaşma olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada corona virüs sonrası yeni dünya ile ilişkili olarak belli değerlendirmelerde bulunmaya, sonuçlar çıkarmaya çalışacağız.

Keywords

Abstract

The projection of the authoritarian new world after Corona virus in everyday life relationships has emerged as home-centered, precarious, chaotic anti-socializing and mental/intellectual, emotional impoverishment. In this study, certain evaluations are made and drawn conclusions are shared about the new world after coronavirus.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics